پاکتی MIX3

وزن خالص (گرم) تعداد در کارتن  
320 12