پاکتی کنجدی شکلاتی

وزن خالص (گرم ) تعداد در کارتن     
350 12