تابلت تلخ %60

وزن خالص ( گرم)  تعداد در باکس     تعداد در کارتن    
80 10 60