کادویی فیروزه

وزن خالص (گرم) تعداد در کارتن 
264 6