فله 6 گرمی تلخ %84

وزن خالص (گرم) تعداد در کارتن 
1000 6