فله 6 گرمی تلخ %60

وزن خالص (گرم)  تعداد در کارتن 
1000 6