10
1397/

خط مشی کیفیت

هدف ما تبدیل شدن به تولید کننده برتر، با تلاش برای دستیابی به برتری در فرآیندهای تأمین، تولید، بسته‌بندی، ذخیره سازی و توزیع است. رضایت مشتری از بالاترین اهمیت برخوردار است و باید به طور مستمر بهبود یابد. ما از این طریق به طور مداوم برند خود را ارتقاء می‌دهیم.

 

کیفیت، بخش اصلی و جدایی ناپذیر اصول کسب و کار ما است. اصول کیفی اقدامات ما را برای دستیابی به محصولات سالم و انتخاب اول مشتریان هدایت می‌کند و اساس تحقق آرمان ما برای مورد اعتماد بودن است تا محصولات و خدماتی را تولید کنیم که کیفیت زندگی را بهبود ‌دهند و به ساختن آینده ای سالمتر منجر ‌شوند.

تعهد ما این است که هرگز روی سلامت و کیفیت محصولات و خدماتمان سازش نکنیم که این مستلزم آن است که همه افراد برای حفاظت از مشتریان و برندهای‌مان، مسئولیت خود را درک کنند و اختیار عمل داشته باشند. سلامت مواد غذایی مسئولیت تمام کارکنانی است که تأثیر مستقیم بر روی مواد اولیه، بسته بندی و تولید، ذخیره سازی و حمل و نقل محصولات دارند.

 

خط مشی کیفیت ما، اساس تعهدمان به تعالیست که شامل اهداف زیر است:

  • برنامه ما همواره تطابق فعالیت‌های مان با قوانین و مقررات و همچنین الزامات بین المللی می‌باشد.
  • به منظور تحقق اهداف توسعه‌ای، به ابتکارات در تولید محصولات بی نقص از طریق مدیریت خلاقیت و نوآوری کارکنان توجه می‌کنیم.
  • چالش پیوسته ما بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد، ما به منظور تضمین سلامت محصولات، جلوگیری از حوادث کیفی و حذف نواقص به بازنگری اهداف و نتایج کیفی می‌پردازیم و به تدوین فرآیندها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها اقدام نموده و از طریق ممیزی داخلی و خارجی سنجش اثربخشی آنها را مورد ارزیابی قرار می‌‌دهیم.
  •  ارتقاء مسئولیت پذیری بین تمامی کارکنان و اشخاص ثالث از طریق  به کارگیری استانداردها و مربیگری در حین انجام کار مورد تشویق و حمایت قرار می‌گیرد.
  • ما به منظور ایجاد یک محیط کاری مناسب در راستای تولید محصولات سالم و با کیفیت تلاش می‌نماییم.
  • صداقت در اعمال و گفتار و انجام کار گروهی، تعامل و ارتباطات سازنده توام با احترام متقابل توسط همه افراد برای دستیابی به اهداف مان حیاتی است.
  • به منظور ایجاد یک رابطه بلند مدت با تامین کنندگان همواره به ارزیابی و توسعه و رتبه بندی آنان می‌پردازیم.
  • به منظور دستیابی به اهداف کیفی و ارتقاء بهره وری، کارکنان باید در تمام زمان‌ها از اهداف تأیید شده‌ پیروی کنند تا آنها را قادر به تولید محصولات سالم و با کیفیت کند.

 ما متعهد به ارائه رهبری و مدیریت لازم هستیم و اطمینان خواهیم داد که خط مشی کیفیت هر ساله مورد بازنگری قرار گیرد و به کارمندان و اشخاص ثالث اطلاع داده ‌شود.